forfattercoaching,forfatter hjaelp,forfatter rådgivning,forfatter sparring,forfatter vejledning,forfatter coaching,forfattercoach,forfatter coach,forfatter-coach,forfatter-coaching,skrivekrise,skriveblokkering,skriveproces,forfatter-udvikling,skrive bog,skrive boeger,skrive bøger,skrive vejledning,skrive bog hjælp

Ring eller skriv til mig

forfattercoaching,forfatter hjaelp,forfatter rådgivning,forfatter sparring,forfatter vejledning,forfatter coaching,forfattercoach,forfatter coach,forfatter-coach,forfatter-coaching,skrivekrise,skriveblokkering,skriveproces,forfatter-udvikling,skrive bog,skrive boeger,skrive bøger,skrive vejledning,skrive bog hjælp
Forfatter Coaching
v/Morten Bracker

Tlf.: (+45) 31697000

Kontaktformular

Vurdering af manuskript

vurdering af manuskript, manuskriptvurdering, bog, roman, manus, redaktion, redaktør, gennemlæsning, feed back, feedback, forfatter, coaching, sparring, hjælp

Ønsker du en objektiv vurdering af dit manuskript (eller dele af det)? Få en grundig gennemlæsning og en saglig, faglig og professionel feedback i forhold til præcis de forhold i manuskriptet, du ønsker vurderet.

Læs mere

Det siger kunderne

forfattercoaching,forfatter hjaelp,forfatter rådgivning,forfatter sparring,forfatter vejledning,forfatter coaching,forfattercoach,forfatter coach,forfatter-coach,forfatter-coaching,skrivekrise,skriveblokkering,skriveproces,forfatter-udvikling,skrive bog,skrive boeger,skrive bøger,skrive vejledning,skrive bog hjælp

"Det var en af mine bedste beslutninger længe og bedste investeringer. Glæden ved at skrive er tilbage. Nu er jeg nået lidt over en tredjedel af romanen. Du skal have stor tak for din tid og din vejledning. Jeg fik lige præcis det, jeg havde brug for og er dig meget taknemlig."

Læs flere her

Sådan foregår det

forfattercoaching,forfatter hjaelp,forfatter rådgivning,forfatter sparring,forfatter vejledning,forfatter coaching,forfattercoach,forfatter coach,forfatter-coach,forfatter-coaching,skrivekrise,skriveblokkering,skriveproces,forfatter-udvikling,skrive bog,skrive boeger,skrive bøger,skrive vejledning,skrive bog hjælp

Almindeligvis foregår coaching-sessioner enten i mødelokalerne i Valby eller via telefon eller Skype. Og en coaching-session kan være på en time eller flere timer, alt efter hvad dagsordenen for sessionen er.

Læs mere her

Brugsvilkår

Dækning

Disse brugsvilkår regulerer forholdet til brugere af forfatter-coaching.dk, personer og/eller institutioner/organisationer/virksomheder der samarbejder med Morten Bracker, modtagere af ydelser udbudt af Morten Bracker samt mellem brugere, der interagerer med og via forfatter-coaching.dk.

Ansvar og rettigheder

Morten Bracker forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre på alle vilkår, nævnt på forfatter-coaching.dk uden at kunne blive draget til ansvar for konsekvenser for anden part heraf. Morten Bracker kan ikke forpligtes til, at følge angivne vilkår bagudrettet, for så vidt at de er blevet ændret og offentliggjort på tidspunktet for et eventuelt krav og der ikke forud er indgået mundtlig eller skriftlig aftale med Morten Bracker om andre vilkår.

Der tages forbehold for fejl og ændringer på forfatter-coaching.dk.

Ansvarsfraskrivelse:

Morten Bracker fralægger sig et hvert ansvar i forbindelse med andre personers og/eller virksomheders/organisationers anvendelse af viden og indhold hentet fra websitet forfatter-coaching.dk. Anvendes viden eller information hentet fra forfatter-coaching.dk er dette på 100% eget ansvar for den/de, der foretager anvendelsen. forfatter-coaching.dk eller Morten Bracker kan ikke stilles til ansvar eller på nogen måde gøres erstatningspligtig i forbindelse med eventuelt tab eller anden skade, såvel personlig som erhvervsmæssig, i relation til denne anvendelse.

Viden og indhold, der tilbydes fra forfatter-coaching.dk skal alene betragtes som tilbud og anvendelsen er frivillig. Såfremt der er indgået betaling for ydelsen er køber (kunde hos Morten Bracker) indforstået med at fralægge sig enhver ret til erstatning og ligeledes indforstået med, at samarbejdet med Morten Bracker er frivilligt og på eget initiativ, hvad end ydelsen fra Morten Brackers side er gratis eller kommerciel. Køber (kunde hos Morten Bracker) accepterer således, at Morten Bracker er ansvarsfri og ikke kan stilles til ansvar på nogen måde i forbindelse med tab eller anden skade, såvel personligt som erhvervsmæssigt i forhold til samarbejdet med eller relationen mellem kunde/køber og Morten Bracker.

Copyright

Morten Bracker har ophavsret til alt indhold på websitet forfatter-coaching.dk. Dette gælder både tekstindhold, produkttitler, ydelser og koncepter, billeder, grafik samt øvrigt indhold. Indhold må ikke anvendes uden forudgående skriftlig tilladelse fra Morten Bracker. Dog må indhold citeres ved tydelig kildeangivelse.

Accept af Handelsbetingelserne

Denne aftale, som accepteres i kraft af anvendelse af webstedet samt ved indgåelse af samarbejder eller coachingforløb hos Morten Bracker, indeholder hele aftalen mellem dig og Morten Bracker/forfatter-coaching.dk vedrørende anvendelsen af webstedet og/eller tjenester udbudt af Morten Bracker. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale kendes ugyldig, skal den resterende del af denne aftale, fortsat fungere i fuld kraft og effekt.

Ved at anvende viden og indhold fra forfatter-coaching.dk eller ved at indgå nogen form for samarbejde med eller anden relation til Morten Bracker, accepteres ovenstående vilkår uden forbehold.

Kontakt og information

Hvis du har spørgsmål om nærværende rettigheder og begrænsninger, kan du kontakte mig ved hjælp af kontaktformularen.Har du brug for personlig sparring, vejledning, rådgivning eller intensiv coaching?

Som erfaren personlig Coach og forfatter kan jeg give dig effektiv og fokuseret hjælp til lige præcis det, du netop har brug for.

Der er mange forskellige faser og udfordringer, du kan befinde dig i, når du arbejder med at skrive og udgive en bog eller anden tekstproduktion. Derfor kan du fokusere min rådgivning og sparring meget målrettet mod lige præcis den del af processen, du befinder dig i.

skyline book 2

WRITE AWAY


Kom med på mit nyhedsfeed - så får du direkte besked om særlige tilbud og arrangementer
- før alle andre.
© Copyright - forfatter-coaching.dk. Alle rettigheder forbeholdes. Indhold må kun kopieres efter aftale.